אודות ביו-תות

הדברה ביולוגית משולבת בתות שדה בישראל, פרוייקט ביו תות, החל בשנת 1998, והוא משותף למגדלים, ענף הירקות של מועצת הצמחים וחברת "ביו בי" מקיבוץ שדה אליהו.

חברת ביו בי שדה אליהו – מובילה עולמית בתחום הדברה ביולוגית משולבת

ביו-בי מערכות ביולוגיות שבקיבוץ שדה אליהו, הנו מפעל ייחודי המגדל ומיישם חרקים ואקריות מועילים לצרכים חקלאיים. על אלה נמנים אויבים טבעיים להדברה ביולוגית של מזיקים, דבורי בומבוס להאבקה טבעית במבנים סגורים ובשטחים פתוחים, וכן גלמים מעוקרים של זבובים זכרים וזבובים זכרים מעוקרים לפיזור בשטחים חקלאיים.

ביו בי מקיימת שיתוף פעולה פורה והדוק עם חקלאים ועם שירותי ההדרכה החקלאיים השונים.

לאתר חברת ביו בי

מועצת הצמחים

מועצת הצמחים הוקמה בשנת 2004 תוך איחוד של ארבע מועצות יצור: מועצת הירקות, מועצת הפירות , מועצת פרי ההדר ומועצת הפרחים. תקציב המועצה לשנת 2006 עומד על כ- 125 מליון ₪, מזה  פחות מ – 5 מיליון ש"ח הם תמיכות ממשלתיות. תחומי העיסוק העיקריים של המועצה הם: ביטוח נזקי טבע, מחקר ופיתוח, הדברה, פרסום וקידום מכירות.  המועצה מאגדת מעל  12,000 מגדלים בארבעת הענפים וערך הייצור בענפים אלה בשנת  2005 עמד על  כ- 9.5 מיליארד ₪, מזה  קרוב ל- 4 מיליארד ₪  ייצוא.

לאתר המועצה

ענף הירקותמועצת הצמחים