הדברה ביולוגית

הדברת המזיקים בשיטה של הדברה ביולוגית מתבססת על שילוב נרחב של מועילים (סוכני הדברה מתוצרת הטבע), תוך שילוב של פתרונות כימיים ואחרים. בשיטה זו נעשה שימוש מינימאלי בחומרי הדברה. שילוב האמצעים והשיטות בהתמודדות עם המזיקים נעשה באופן שישמר את הכדאיות הכלכלית לחקלאי המגדל, ישיג את מטרות ההדברה ויניב פירות איכותיים. האויבים הטבעיים אינם גורמים לנזק לצומח ולסביבה, רובם מדבירים מזיק אחד מסוים, והם נעלמים כאשר מזיק זה אינו נמצא יותר. פעם אחר פעם, מוכח כי שיטת ההדברה הביולוגית מספקת את המענה הטוב ביותר לבעיית המזיקים – הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך.


התפתחות ההדברה הביולוגית

קצת רקע היסטורי: הפיתוח המואץ במחצית השנייה של המאה הקודמת גרר אחריו עלייה חדה בצריכה ובייצור החקלאי לסוגיו. כתוצאה מכך, נעשה שימוש בלתי מבוקר בחומרי הדברה כימיים במטרה לעמוד בביקושים הגוברים ולהגדיל את הרווחיות. לשימוש זה היו השלכות מרחיקות לכת על הסביבה: מזיקים הפכו לעמידים יותר ויותר לחומרי הדברה, מנגנוני העמידות בצמחים נשחקו והדבר תרם לזיהום מקורות המים והקרקע כמו גם להשפעות שליליות על האדם והסביבה.


תחילת המהפכה – שנות השישים

במהלך שנות השישים של המאה ה- 20 התגברה הביקורת על השימוש בחומרי הדברה וחומרים כימיים. ספר בשם "האביב הדומם" (Silent Spring, Rachel Carson) שפורסם ב- 1962 נתן ביטוי בהיר ובוטה לשימוש בחומרים כימיים להדברה ולנזקים הכבדים הנלווים לכך. הספר גרם לסערה ציבורית והדיון בעקבותיו נמשך שנים רבות, והדיו נשמעים עד היום. למרות הביקורת, הדיון הציבורי הוביל לשורה של צעדים שהגבירו את החקיקה, הרגולציה והאכיפה בכל הקשור לשימוש בחומרי הדברה כימיים. לרשימה המציגה את נקודות הציון בהתפתחות ה- IPM .


הרווח הנקי – פחות ריסוסים, יותר איכות

עיקר השיטה מבוסס על התאמה של טורפים טבעיים למזיקים, שאינם גורמים לנזק לצומח ולסביבה, ופיזורם בשטח באופן מבוקר מתוך כוונה להוריד את אוכלוסיית המזיקים אל מתחת לסף הנזק הכלכלי. בד בבד, מתאימים את השימוש בחומרי ההדברה הכימיים: על-מנת לשמור על המערכת הביולוגית שהולכת ונבנית בחלקהנמנעים משימוש בחומרי הדברה הפוגעים באויבים הטבעיים, כך שבאופן טבעי החומרים המותרים הם מקבוצת החומרים ה"קלים" ו"העדינים" יותר.

חשוב להדגיש שבניגוד למיתוס, ולפרסומים המטעים בנושא, שימוש בחומרי הדברה כימיים אינו אסור, אך הוא מבוצע תחת בקרה והדרכה צמודה. הניסיון מלמד שהשימוש בחומרי הדברה קטן בערכים של 70% עד 80% בהשוואה לגידולים שאינם עושים שימוש בשיטת ההדברה הביולוגית. יתרה מזאת, בזכות הליווי המקצועי והביקורים הסדירים, מתבצעות כל הפעולות בשטח הגידול בהתאם לתכנית עבודה קפדנית המבטיחה, בין השאר, שהריסוסים לא יבוצעו בסמיכות למועדי הקטיף, דבר המבטיח ששאריות חומרי ההדברה בפרי יהיו בכמות זניחה ביותר.


הדברה ביולוגית כיום

השימוש בהדברה ביולוגית מקובל ונפוץ במרבית המדינות המערב ובמדינות המייצרות תוצרת חקלאית לשווקים בינלאומיים וישנה הכרה רחבה ביתרונותיה של השיטה: שמירה על הסביבה, השגת איזון אקולוגי וייצור תוצרת איכותית ללא שאריות של חומרי הדברה תוך שמירה על כדאיות כלכלית. החמרת התקנים באשר לשימוש בחומרי הדברה, והוצאה הדרגתית של חומרים מסוימים מהווה אף היא זרז להתפשטות השימוש באמצעים ביולוגיים.