ביו תות – תות הגדל בשילוב אמצעי הדברה ביולוגית. השימוש בטורפים ואויבים טבעיים הופך את הגידול לידידותי לסביבה ועושה את ההבדל עבורנו:

ביו תות – הבדל באיכות הגידול

גידול עם תו האיכות של “ביו-תות” מתבצע בליווי והדרכה צמודים של מדריכים חקלאיים מומחים המבקרים את שטח הגידול אחת לשבוע, מביאים לחלקה טורפים וצרעות טפיליות להדברת המזיקים ובוחנים את הנחיצות בשימוש בחומרי הדברה כימיים היכן שהדבר מתבקש.
מדבקת ביו-תות המקורית 2014

ביו תות – הבדל באיכות הפרי

תותי השדה הגדלים במסגרת התכנית נקיים ובטוחים לשימוש, ומכילים שאריות מזעריות – אם בכלל – של חומרי הדברה, הרבה מתחת לרמות המותרות. תהליך הגידול המבוקר והמפוקח תורם תרומה ישירה ועקיפה לאיכות הגידול ולאיכות התות הסופית.

ביו תות – הבדל באיכות הסביבה

שימוש אינטנסיבי וקפדני בהדברה ביולוגית תורם להפחתה של עד 80% בשימוש בחומרי ההדברה ותורם ישירות לאיכות הסביבה. שימוש בטורפים טבעיים יוצר סביבה אקולוגית מאוזנת, מונע עלייה בעמידות מזיקים לחומרי הדברה ומבטל את התהליך המסוכן שנלווה לכך: שימוש גובר ביותר חומרי הדברה חריפים יותר, שנועד להתמודד עם המזיקים העמידים.

תוצר לוואי חיובי וחשוב נוסף של השימוש בהדברה ביולוגית הנו השמירה על מקורות מים והקרקע נקיים יותר משאריות של חומרי הדברה.

ביו תות – הבדל באיכות החיים

הנחלת השיטה בכלל הגידולים הנה החזון של חברת ביו בי, המפתחת ומייצרת את החרקים המועילים – טורפים טבעיים וצרעות טפיליות. שימוש נרחב בשיטה יפחית למינימום האפשרי את השימוש בחומרי הדברה, יגביר את הפיקוח וההדרכה המקצועיים בתהליכי הגידול ויאפשר לכולנו ליהנות מכל הטוב הטמון בפירות והירקות, בלי החשש הנלווה לכך בשל חומרי ההדברה, כל זאת – במחיר שווה לכל נפש.