חוויית קטיף ביו-תות אצל חג'בי בהוד השרון - ביו תותביו תות